Košík: 0

Spolu: €0.00

Testy a výskumy

Popis dermatologického výskumu Prírodného kolagénu Inventia® FACE, BODY, HAIR & NAILS, bol dermatologicky testovaný v nezávislom špecializovanom výskumnom laboratóriu ITA-TEST.

Laboratórne výsledky porovnávacích výskumov troch typov kolagénových výrobkov:

1. Natívneho kolagénu Prírodný kolagén Inventia®

2. Hydrolyzovaného rybieho kolagénu

3. Hydrolyzovaného kolagénu z dobytka (hovädzieho)

Výskum všetkých troch preparátov bol vykonaný podľa všeobecnej vedeckej procedúry, určené pre tento typ produktov, a to v špecializovanom výskumnom laboratóriu ITA-TEST. Aby mohli byť výsledky výskumu objektívne a porovnateľné, sústredili sa výlučne na prístrojový výskum, tzn. žiadne subjektívne pocity klientov. Stav pokožky testovaných osôb bol odbornými prístrojmi meraný pred začatím výskumu a po 4 týždňoch používania preparátov. Pri ich používaní sa skúmal vplyv pravidelného používania prípravkov na:

 1. biochemické parametre pokožky - pevnosť a celkovú ohybnosť
 2. hĺbku vrások

Porovnanie pevnosti a celkovej ohybnosti

V prípade pevnosti pokožky, ktorá je výsledkom nielen optimálneho zvlhčenia vrchnej vrstvy, ale vyplýva tiež zo zlepšenia stavu vnútorných vrstiev kože (najmä potom stavu bielkovín obsiahnutých v škáre - kolagénu a elastínu).

V prípade Prírodného kolagénu Inventia® sa nárast tohto parametra pohyboval medzi 9 - 59%.

V skupine testovaných gélom s hydrolyzovaným kolagénom, a tiež gélom s hydrolyzovaným kolagénom z dobytka, nebol nárast tohto parametra v priebehu výskumu vôbec pozorovaný.

Celková pružnosť je úzko zviazaná s elasticitou vlákien v pokožke a charakterizuje schopnosť pokožky k plastickému tvarovaniu, po ktorom sa je schopná vrátiť opäť do pôvodného tvaru.

V nižšie uvedenej tabuľke sú predstavené priemerné výsledky získané vo vykonaných výskumoch.

 


Názov produktu

Prírodný kolagén Inventia®

Hydrolyzovaný

rybí kolagén

Hydrolyzovaný kolagén z dobytka

Priemerný nárast pevnosti

31%

nepotvrdený

nepotvrdený

Priemerný nárast celkovej ohybnosti

10%

10%

8%Porovnanie hĺbky vrások

Vznik vrások súvisí s prirodzeným procesom starnutia pokožky. Vrásky sa tvoria následkom ohybov a zlomov v sieťke zostavené z vlákien kolagénu a elastínu, a tiež vplyvom nedostatku kyseliny hyalurónovej v škáre, čo býva spôsobované spomalením metabolizmu v kožných bunkách. Účinné vyhladenie pokožky, ktoré sa prejavuje zmäkčením vrások, býva teda spojené s pôsobením na bunky za cieľom obnovenia zásob kolagénu, elastínu a glykozaminoglykánov.

U Prírodného kolagénu Inventia® sa zlepšenie tohto parametra pohybovalo medzi 6 - 43%.

U gélu s hydrolyzovaným rybím kolagénom sa hĺbka vrások zmenšila od 3% do 25%.

U gélu z hydrolyzovaného kolagénu z dobytka sa tento parameter zmenil o 3 - 13%.

V tabuľke sú uvedené priemerné výsledky dosiahnuté testovanými osobami v prevedenom výskume.

 


Názov produktu

Prírodný kolagén Inventia®

Hydrolyzovaný

rybí kolagén

Hydrolyzovaný kolagén z dobytka

Priemerné zmenšenie hĺbky vrások

27%

13%

7%Špecializované výskumné laboratórium ITA-TEST je súkromnou, nezávislou a nesponzorovanou firmou, ktorá funguje z vlastných prostriedkov a funguje samostatne už od roku 1996. Firma vykonáva komplexné balíky výskumov v oblastiach:

 • kozmetiky
 • výrobkov hospodárskej chémie
 • vody
 • hygienických a obväzových výrobkov

Jedným z dôkazov starostlivosti o kvalitu v rozsahu ponúkaných služieb je získanie certifikátu ISO 9001. Súlad uvedeného výskumného systému s nárokmi medzinárodnej normy ISO 9001: 2008 bol overený počas certifikačného auditu a potvrdený vydaným certifikátom č. 80606602/1 zo 16.05.2009. Rozsah certifikátu zahŕňa:

 • výskum vplyvu kozmetických prípravkov a výrobkov hospodárskej chémie na ľudské zdravie
 • výskum úžitkových vlastností a súlade s normami
 • mikrobiologický výskum
 • spracovávanie technickej špecifikácie
 • výskum vody

Firma disponuje skúsenými a vysoko kvalifikovanými odborníkmi z odboru chémie, farmácie, mikrobiológie a medicíny (dermatológie). Zároveň sa opiera o viac ako 800 osôb z radov dobrovoľníkov, ktorí sa výskumov zúčastňujú. V laboratóriách sú ponúkané najmodernejšie techniky a výskumné metódy. Najvyššiu úroveň služieb a vysokú precíznosť získaných výsledkov umožňuje práca so špecializačnou výskumnou aparatúrou pre meranie zvlhčenia, premastenia a pevnosti pokožky, meranie drsnosti pokožky, hĺbky vrások. Metodika výskumov je opretá o najnovšie vedecké objavy a o vlastné výsledky po mnohoročných skúsenostiach. Navyše firma disponuje najlepším laboratórnym vybavením.

Skúsený a vyškolený technický dozor, najnovšia technika, inovatívne metódy, meracie prístroje svetovej úrovne, vlastné aplikačné salóny (kozmetický a kadernícky) overujú dôveryhodnosť výsledkov výskumov v praxi.

Spolu s prispôsobovaním sa k rastúcim nárokom na kvalitu laboratórnych služieb sa vo firme vykonávajú analýzy podľa platných európskych noriem a podľa mnohých vlastných výskumných procedúr. Dokumentácia výskumov býva spracovaná v súlade s nárokmi uvedenými v Kozmetickom nariadení 76/768 / EEC.

Výskumy vykonané v špecializovanom laboratóriu ITA-TEST garantujú kvalitu a bezpečnosť výrobku, súlad s normami, potvrdzujú deklarované efekty pôsobenia.


LABORATÓRIUM "ELLA"

Výskum mikrobiologický, dermatologický, aplikačný a fyzikálno-chemický

05-816 Michalowice, ul.Ogrodowa 11A

tel. / fax 0-22 723-92-76 tel.0-22-723-81-20

Č.akt .: EL - 544 // 03

Dátum: 08.09.2003

 

HODNOTENIE APLIKAČNO - ÚŽITKOVÉ

PRÍRODNÝ KOLAGÉN - PRÍRODNÝ GÉL OMLADZUJÚCI PLEŤ

Ohlásené: INVENTIA Polish Technologies s.r.o.

Výsledky aplikačný - úžitkového výskumu boli zhrnuté po obdržaní výsledkov mikrobiologického a tiež dermatologického výskumu (testom vykonaným na ľuďoch), ktoré nevykazovali dráždivé alebo alergické reakcie.

Dokument obsahuje nasledujúce časti:

I. Metodika výskumu

II. Výsledky výskumu

1.Hodnotenie úžitkových vlastností

2.Dermatologické hodnotenie

III. Všeobecné hodnotenie preparátu

Metodika výskumu

Úžitkové testy boli vykonané domácou metódou na skupine 24 užívateľov, ktorí nepoznali výrobok, a ani ich nepoznal výrobca. K testu boli vytipované osoby vo veku 39 - 78 rokov, pričom väčšina bola v strednom veku. Medzi testujúcimi malo 17 osôb suchú pleť, 7 osôb normálnu, u 22 osôb boli viditeľné vrásky a 11 osôb nahlásilo problém s ochabnutou pleťou. U 5 účastníkov testu sa objavovali v tvári ružovka (rosacea), u 1 osoby acne vulgaris.

Používatelia dostali jedno balenie preparátu s poučením, aby ho používali zhodne s návodom. Súčasne s preparátom dostali ešte anketu, ktorú mali vyplniť. Užívatelia sa zaviazali ku korektnému používaniu preparátu a zároveň, že nebudú používať počas testu žiadne iné výrobky analogického pôsobenia. V čase testovania preparátu boli tiež používatelia povinní ohlásiť lekárovi dermatológovi, ktorý celý experiment sledoval, akékoľvek zmeny, ktoré by svedčili o podráždení pleti, a v tom prípade mali okamžite prestať výrobok používať.

Výskum aplikačno - úžitkový prebehol pod kontrolou lekára dermatológa Dr.Joanny Kolinek.

Výskum aplikačno-úžitkový prebehol v čase 18.5.- 07.09.2003.

 

Výsledky výskumu

1.Hodnotenie úžitkových vlastností

Na základe posudku lekára dermatológa a posudkov užívateľov, ktoré obsahovala anketa, potvrdzujeme že:

PRÍRODNÝ KOLAGÉN - Prírodný gél omladzujúci pleť má tieto vlastnosti:

* Vhodnú konzistenciu podľa 24 osôb

* Zodpovedajúcu farbu podľa 24 osôb

* Vhodnú roztierateľnosť podľa 24 osôb

* Celkovú vstrebateľnosť do 5 min. podľa 23 osôb, od 10 do 15 min. podľa 1 osoby.

* Výrobok ako výhodný ocenilo 24 osôb.

 

Pôsobenie výrobku:

* Vyhladzuje pleť podľa 24 osôb,

* Pleť je pružnejšia podľa 24 osôb,

* Upravuje napätie pleti podľa 24 osôb,

* Zvlhčuje pleť podľa 23 osôb, 1 osoba bola opačného názoru,

* Zabraňuje vysušovaniu pleti podľa 23 osôb, 1 osoba (rovnaká ako vyššie) bola opačného názoru,

* Regeneruje pleť podľa 23 osôb, 1 osoba (rovnaká ako vyššie) bola opačného názoru,

* Zmierňuje príznaky už existujúceho kožného ochorenia (na túto otázku zodpovedali len osoby, u ktorých sa objavovala ružovka a acne vulgaris) acne vulgaris podľa 1 osoby, ružovka podľa 5 osôb,

 • Zlepšuje vzhľad pokožky podľa 23 osôb, 1 osoba (tá rovnaká čo vyššie) bola opačného názoru.

 

Dermatologické hodnotenie

Skúmaný preparát nevyvolal:

* Svrbenie alebo pálenie pokožky podľa 24 osôb,

* Začervenanie pokožky podľa 24 osôb,

* Pocit sťahovania a vysúšania pokožky podľa 23 osôb, u 1 osoby vyvolal mierne sťahovanie a šupinatosť pokožky,

* Iné príznaky podráždenia alebo alergie podľa 24 osôb,

 

Všeobecné hodnotenie preparátu

Na základe výsledkov výskumu potvrdzujeme, že výrobok PRÍRODNÝ KOLAGÉN (PRÍRODNÝ GÉL OMLADZUJÚCI PLEŤ), ktorý bol predstavený na aplikačno - úžitkovom výskume firmou INVENTIA Polish Technologies dostal od testovaných veľmi dobré hodnotenie. Dlhodobo hydratuje pleť a prispieva k jej regenerácii. Súčasne s vekom dochádza k oslabeniu vlákien elastínu a kolagénu, ktoré tvoria stavebný základ spojivového tkaniva zodpovedajúce za správne napätie pokožky. Voľné radikály a toxíny ničia vlákna kolagénu a v organizme sa znižuje hladina látok (napr. medi, vitamínov A, C, E), ktoré stimulujú prirodzenú produkciu kolagénu. Efektom týchto procesov je ochabnutie pokožky, vznik vrások, vysušovanie, drsnosť a strata prirodzenej farby pleti.

Už niekoľko desiatok rokov sa aplikuje prírodný kolagén ako zložka kozmetických prípravkov, ale aj implantátov, slúžiacich k vyplneniu mäkkých tkanív. Kolagénové produkty sa takisto dlho používajú v medicíne - spomenúť tu môžeme ošetrovanie rán, cievne protézy, chirurgické nite. Skúmaný preparát obsahuje prírodný kolagén, ktorý tvorí kostru pre nový kolagén, produkovaným fibroblastami, ktoré sa v ňom ukladajú. Vďaka tomu korigujú jeho úbytok v koži a stimuluje sa syntéza nového kolagénu a spojivového tkaniva. Efektom je úprava napätia pleti a vyhladenie drobných vrások. V zložení preparátu je prítomná kyselina mliečna, pôsobiaca keratolyticky - zrýchľuje šupinatosť pokožky, vyhladzuje ju a rozjasňuje existujúce farebné škvrny. Uvoľňuje korneocity, čím uľahčuje prenikanie iných látok do hĺbky kože. Pravidelné používanie skúmaného gélu bráni vysušovaniu pleti, robí ju pružnou a vyhladzuje ju, redukuje vrásky a zlepšuje napätie pleti.

Podľa testujúcich má výrobok zodpovedajúcu konzistenciu, farbu, dobrú roztierateľnosť, vstrebateľnosť a je pri užívaní produktívny. Pri testovaní nevyvolal u žiadneho z užívateľov príznaky podráždenia.

Prírodný gél omladzujúci pleť získal veľmi dobré hodnotenie úžitkových vlastností.

Lekár dermatológ Vedúci laboratória
Joanna Kolinek

Elzbieta Wrzosek
Dermatológ - venerológ špecialista

2474308


  Certifikt zdravotnej kvalitypng